BẢNG PHÍ
...
Thẻ chưa định danh Thẻ phát hành cho Khách hàng không có đầy đủ các thông tin được xác thực. Thẻ Chưa định danh được nạp nhiều lần với hạn mức số dư trong thẻ tại 1 thời điểm không quá 5 triệu đồng. Để có thể nạp được số tiền lớn hơn, Khách hàng phải thực hiện các thủ tục định danh online trên web Thẻ https://card.vtcpay.vn để được nâng cấp Thẻ Định danh.
...
Thẻ đã định danh Thẻ được phát hành cho Khách hàng đã làm thủ tục đăng ký đầy đủ và định danh với Công ty VTC Intecom, bằng việc hoàn thành Mẫu định danh online. Với Thẻ Định danh Khách hàng sẽ có hạn mức nạp tiền cao hơn số tiền nạp của Thẻ Chưa định danh và có thể sử dụng tất cả các tính năng của Thẻ VTC Pay MasterCard.
Tên phí Mức phí
Phí phát hành và quản lý thẻ
Phí phát hành thẻ 10.000 VNĐ / thẻ
Phí quản lý thẻ hàng tháng 6.000 VNĐ / thẻ
Phí nạp tiền vào thẻ
Từ ví điện tử VTC Pay Miễn phí
Thẻ thanh toán quốc tế 2.8% + 5.500 VNĐ / giao dịch
Phí dịch vụ khác
Phí xử lý giao dịch quốc tế 3% giá trị giao dịch
Phí khóa thẻ/ mở khóa thẻ do bảo mật Miễn phí
Phí mở khóa thẻ do không thanh toán phí quản lý thẻ Phụ thuộc vào số tiền phí quản lý mà thẻ đang nợ
Phí hủy thẻ Miễn phí
Thông tin Chưa định danh Đã định danh
Thông tin cơ bản
Số dư tối đa của thẻ 5 Triệu VNĐ 999 Triệu VNĐ
Số lần nạp tiền Không giới hạn Không giới hạn
Hạn mức nạp
Giá trị nạp tối đa/ giao dịch 5 Triệu VNĐ 100 Triệu VNĐ
Giá trị nạp tối đa/ ngày 100 Triệu VNĐ 100 Triệu VNĐ
Giá trị nạp tối đa/ tháng 600 Triệu VNĐ 600 Triệu VNĐ
Tổng giá trị nạp tối đa của thẻ 999 Triệu VNĐ 999 Triệu VNĐ
Hạn mức thanh toán
Giá trị thanh toán tối đa/ giao dịch 5 Triệu VNĐ 100 Triệu VNĐ
Giá trị thanh toán tối đa/ ngày 100 Triệu VNĐ 100 Triệu VNĐ
Giá trị thanh toán tối đa/ tháng 999 Triệu VNĐ 999 Triệu VNĐ
Tổng giá trị thanh toán tối đa của thẻ 999 Triệu VNĐ 999 Triệu VNĐ
MỞ THẺ NGAY