HƯỚNG DẪN
Thẻ VTC Mastercard là gì?
 
Thẻ VTC Mastercard là thẻ ảo trả trước, có đầy đủ các tính năng và tuân thủ các quy định bảo mật của MasterCard. Khách hàng dễ dàng đăng ký và sử dụng thẻ trên hệ thống VTC Pay qua số điện thoại. Sau khi nạp tiền vào thẻ, khách hàng có thể dùng thông tin thẻ được thể hiện thông qua hình ảnh trên website hoặc app VTC Pay để thanh toán hàng hóa dịch vụ trên tất cả website, trang thương mại điện tử trong và ngoài nước có chấp nhận thanh toán qua MasterCard.

Khách hàng khi đăng ký tài khoản tại website https://card.vtcpay.vn/  và sử dụng các dịch vụ của thẻ VTC Mastercard phải cung cấp đầy đủ thông tin: Họ tên, Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Địa chỉ hộp thư điện tử và Số điện thoại di động hợp pháp.

Khách hàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký hoặc sửa đổi trên hệ thống của VTC Pay