HƯỚNG DẪN
Quy định về thời gian xử lý các giao dịch pending Trong trường hợp không tìm được câu trả lời phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi qua dịch vụ chăm sóc khách hàng 19001530

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách:

Thời gian hoàn tiền các giao dịch pending là 30 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.
Trong trường hợp không tìm được câu trả lời phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi qua dịch vụ chăm sóc khách hàng 19001530