HƯỚNG DẪN
Quy định về số tiền được nạp vào thẻ VTC Mastercard Trong trường hợp không tìm được câu trả lời phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi qua dịch vụ chăm sóc khách hàng 19001530

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách:

Quy định về số tiền được nạp:

- Thẻ chưa định danh: được nạp tối đa 5.000.000 đồng/thẻ
- Thẻ đã định danh: không hạn chế số tiền được nạp tối đa
Trong trường hợp không tìm được câu trả lời phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi qua dịch vụ chăm sóc khách hàng 19001530