HƯỚNG DẪN
Quy định về khoá thẻ Trong trường hợp không tìm được câu trả lời phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi qua dịch vụ chăm sóc khách hàng 19001530

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách:

- Trong tài khoản Ví điện tử VTC Pay của quý khách không đủ số dư tối thiểu 6.000đ, thẻ VTC Mastercard của quý khách sẽ bị khoá.

- Thẻ VTC Mastercard sẽ bị khóa nếu quý khách hàng thực hiện quá 2 giao dịch thanh toán không đủ số dư trong 1 tháng
Trong trường hợp không tìm được câu trả lời phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi qua dịch vụ chăm sóc khách hàng 19001530