HƯỚNG DẪN
Quy định về khoá thẻ

- Trong tài khoản Ví điện tử VTC Pay của quý khách không đủ số dư tối thiểu 6.000đ, thẻ VTC Mastercard của quý khách sẽ bị khoá.

- Thẻ VTC Mastercard sẽ bị khóa nếu quý khách hàng thực hiện quá 2 giao dịch thanh toán không đủ số dư trong 1 tháng