HƯỚNG DẪN
Chính sách Phí của Thẻ VTC Mastercard như thế nào? Trong trường hợp không tìm được câu trả lời phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi qua dịch vụ chăm sóc khách hàng 19001530

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách:

Chính sách phí:
STT Loại phí Mức phí thu của khách hàng Ghi chú
1 Phí mở thẻ 10.000VND Mỗi tài khoản ví được mở tối đa 5 thẻ
2 Phí duy trì thẻ 6.000VND Áp dụng với thẻ còn hiệu lực
 
(Mức phí trên đã bao gồm 10% VAT)
Trong trường hợp không tìm được câu trả lời phù hợp, hãy liên lạc với chúng tôi qua dịch vụ chăm sóc khách hàng 19001530