HƯỚNG DẪN
Chính sách Phí của Thẻ VTC Mastercard như thế nào?

Chính sách phí:
STT Loại phí Mức phí thu của khách hàng Ghi chú
1 Phí mở thẻ 10.000VND Mỗi tài khoản ví được mở tối đa 5 thẻ
2 Phí duy trì thẻ 6.000VND Áp dụng với thẻ còn hiệu lực
 
(Mức phí trên đã bao gồm 10% VAT)