HƯỚNG DẪN
Chính sách khóa thẻ VTC Mastercard

Với các thẻ không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể lựa chọn “Khóa thẻ” trên giao diện quản lý thẻ. Chính sách khóa và đóng thẻ như sau: