HƯỚNG DẪN
Các quy định về phí mở thẻ và Phí quản lý thẻ

Như các bạn đã biết, thẻ VTC Mastercard được coi là thẻ thanh toán quốc tế có phí rẻ nhất thị trường hiện nay.

- Về phí mở thẻ:
  + Mỗi số điện thoại của khách hàng được mở tối đa 01 thẻ VTC Mastercard.
  + Phí mở thẻ là 10.000đ/thẻ.

- Về phí quản lý thẻ:
  + Hàng tháng, quý khách hàng sẽ bị trừ 6.000đ vào tài khoản ví điện tử VTC Pay gọi là phí quản lý thẻ VTC Mastercard. Ngay khi đăng kí thẻ đầu tiên, tài khoản ví điện tử VTC Pay của quý khách sẽ bị đóng băng 6.000đ là phí quản lý thẻ tháng đầu tiên, và đến ngày cuối cùng của tháng, số tiền 6.000đ sẽ bị trừ.
  + Phí quản lý thẻ được tự động đóng băng tại tài khoản ví điện tử VTC Pay của quý khách vào ngày đầu tiên của tháng và đến ngày cuối cùng thì hệ thống sẽ trừ số tiền ấy. Phí quản lý được thu theo đầu tháng cố định.
  + Phí quản lý thẻ sẽ thu đối với cả thẻ đang hoạt động và thẻ đang khoá, và sẽ dừng thu phí khi đóng thẻ. 

-Số dư tối thiểu trong thẻ
Để có thể thực hiện thanh toán bạn cần có số dư tối thiểu trong thẻ là 1USD. Tỷ giá quy đổi sẽ được tính theo tỷ giá hiện hành